Category Archives: News

วินเซนต์ อลูเทค เปิดรับตัวแทนจำหน่าย

 • บริษัท วินเซนต์ อลูเทค จำกัด
  เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม สำเร็จรูป  ทั่วประเทศ ได้เริ่มขยายตลาดในเขต ภาคกลาง เป็นจุดแรก
  วัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถตอบสนองการทำงานของช่าง และช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานให้เร็วขึ้น
  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  โดยตัวแทนจำหน่ายจะได้
  รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าและบริการ  “วินเซนต์”
  สิทธิในการสั่งซื้อสินค้าในราคาตัวแทนจำหน่าย
  สิทธิในการขอรับคำปรึกษาเฉพาะด้าน
  สิทธิในการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม  และเรียนรู้เทคนิคการติดตั้งฟรี
  สินค้าตัวอย่าง
  สื่อการตลาดต่าง ๆ
  สูตรตัดอลูมิเนียม

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตู
หน้าต่าง อลูมิเนียม สำเร็จรูป ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประกิจ โทร. 088-003-0708